GLEBA – Zestaw do pomiaru podstawowych parametrów gleby z zestawem do poboru próbek

415,00  brutto

Opis

Zestaw polecany do pracy dla grupy uczniów np. 4 osobowe zespoły. Zestaw jest przeznaczony do samodzielnego poboru próbek gleby oraz wykonania ogólnych pomiarów parametrów glebowych – 7 parametrów – 8 metodami.

Zestaw zawiera: metalową łopatkę, 6 pojemników PP do poboru próbek, instrukcję poboru próbek gleby, elektroniczny miernik ogrodniczy ( do pomiaru pH, temperatury, wilgotności i nasłonecznienia gleby), zestaw 60 testów NPK (azot, fosfor, potas), 25 sztuk stojących probówek PP z nakrętką, lejek PP, 3 szt. arkuszy bibuły filtracyjnej, instrukcje obsługi miernika i testów NPK.

Badane parametry:
– pH
– temperatura gleby
– wilgotność gleby
– nasłonecznienie gleby
– zawartość azotu
– zawartość fosforu
– zawartość potasu

Odczynniki, które z czasem ulegają zużyciu można dokupić pojedynczo.