Ścienny układ okresowy pierwiastków – informacje chemiczne i fizyczne

550,00  brutto

Ścienny układ okresowy pierwiastków z informacjami chemicznymi i fizycznymi – dwustronny.

Na stanie

SKU: I-006 Kategoria:

Opis

Plansza dwustronna:

1) Ścienny układ okresowy pierwiastków z informacjami chemicznymi.

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca stronę chemiczną układu okresowego pierwiastków. Każdy pierwiastek ma metryczkę zawierającą: nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka.

2) Ścienny układ okresowy pierwiastków z informacjami fizycznymi.

Encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych przedstawiająca ich najważniejsze parametry fizyczne. Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim, nazwa po łacinie, symbol chemiczny, liczba atomowa (liczba porządkowa), odkrywca(y) i rok odkrycia, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych oraz ich liczby masowe, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość (w skali Mohsa), temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość w 0 i 20 stopniach Celsjusza, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, aktywność chemiczna oraz struktura komórki elementarnej.

Format:

160 x 120 cm

Pomoc dydaktyczna do:

– chemii

Poziomy nauczania:

– podstawowy

– gimnazjalny

– średni (licealny)

– policealny

Oprawa:

– laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie

– oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym