POWIETRZE – Zestaw elektronicznych mierników do pomiaru podstawowych parametrów powietrza

1300,00  brutto

Opis

Zestaw zawiera 4 urządzenia pomiarowe: elektroniczny miernik poziomu hałasu, termohigrometr elektroniczny, monitor jakości powietrza (CO2) do kontroli stałej powietrza, monitor jakości powietrza (CO2) i pomiaru cząstek stałych w powietrzu.

Badane parametry:
– poziom hałasu (40-130 dB)
– temperatura powietrza
– wilgotność powietrza
– stężenie tlenku węgla(IV) w powietrzu
– pomiar cząstek stałych (PM10, PM2.5)