Chemia w Małej Skali (small-scale chemistry - SSC, często określana jako mikrochemia) jest techniką wspomagającą doświadczalne nauczanie chemii w szkołach i na uczelniach wyższych. Polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji chemicznych, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia jego dokładniejsze omówienie. Innowacyjna technika Small-Scale Chemistry pozwala na nowoczesne, całościowe, przejrzyste, przyjazne i aktywizujące podejście do eksperymentalnej strony nauczania chemii uczniów i studentów.

Wymaga często zastosowania nietradycyjnej aparatury i metodyki opracowanej  w takich dziedzinach jak mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia. Eksperymenty niejednokrotnie wykonywane  są z wykorzystaniem przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym. Technika SSC, stosowana do celów dydaktycznych  na różnych poziomach kształcenia, ma ułatwiać efektywne nauczanie poprzez samodzielne wykonywanie przez uczniów (studentów) doświadczeń ukazujących istotę przemian chemicznych. Innym celem tej techniki jest ukierunkowanie nauczających na bardziej empiryczne metody nauczania chemii.

Klasyczny, szkolny sprzęt laboratoryjny, którego często brakuje w szkołach,  można zastąpić innymi łatwiej osiągalnymi elementami. Przy kłopotach finansowych szkół duże znaczenie odgrywa zastępowanie niektórych  tradycyjnych, drogich odczynników chemicznych tańszymi i bardziej dostępnymi substancjami osiągalnymi w tzw. domowej chemii (household chemicals).

Do dzisiaj technika ta doczekała się różnych rozwiązań i  zastosowań. Stosuje się ją między innymi do nauczania chemii w dziesiątkach rozwijających się krajów na różnych poziomach kształcenia, w tym również uniwersyteckim, takich jak: Niemcy, Austria, Szwecja, Portugalia, Japonia, Chiny, USA, Meksyk, Izrael, Egipt, Południowa Afryka, Tajlandia.

Reasumując technika SSC  zapewnia proste, bardzo bezpieczne i ekonomiczne  przeprowadzenie eksperymentu chemicznego, który dostarcza wykonującemu wszystkich informacji potrzebnych do właściwej interpretacji przemiany i wyciągnięcia odpowiednich wniosków.