Centrum Chemii w Małej Skali (a właściwie Centrum techniki eksperymentu w małej skali) to zespół naukowo-dydaktyczny związany z uczelnią wyższą zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii. Założycielami instytutu są Dominika Panek i Łukasz Sporny, którzy rozpoczęli działalność organizacyjną w 2005 roku. Pierwszy skład Centrum Chemii w Małej Skali liczył czterech wykładowców: Aleksandra KazubskiegoDominikę PanekPiotra Wróblewskiego i Łukasza Spornego. Od tego czasu znacząco poszerzyło się spektrum działalności centrum (rozszerzenie oferty, zwiększenie liczy pracowników i inne). Jedno pozostało niezmienne – cel, który przyświeca nam i motto, z którym rozpoczynamy każdy dzień pracy… 

Uczyć chemii bez wykonywania doświadczeń, to jak pisać wiersze nie potrafiąc czytać

Obecnie do zainteresowań naukowych pracowników zalicza się technika chemii w małej skali (kliknij aby dowiedzieć się więcej o technice). W ramach pracy naukowej popularyzatorzy wydają publikacje (poradniki, zeszyty ucznia, artykuły i inne). Do najciekawszych można zaliczyć Poradnik Nauczyciela Chemii (kliknij aby zapoznać się z pozycją), zeszyt ucznia w kształceniu ponadgimnazjalnym wraz z zestawem Mini-Lab oraz Małe IBSE (praca wydana przez Emilię Dobrowolską – wieloletniego pracownika centrum). Liczne z nich zyskują stosowną obudowę multimedialną (np. w projekcie Uczeń-Online w ramach współpracy z firmą SuperMemo World, projekcie Amgen-Teach realizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń lub na stronie www.e-chemia.nazwa.pl/efektowna, gdzie znajdą Państwo wiele doświadczeń w małej skali). Od dłuższego czasu staramy się szkolić nauczycieli całego kraju we wdrażaniu warszawsko-toruńskiej adaptacji metody Inquiry Based Science Education (IBSE). Efektem tego jest współpraca z polską instytucją wdrażającą – WCiES.

Od roku szkolnego 2011/2012 centrum obejmuje opieką naukowo-dydaktyczną szkoły zainteresowane współpracą. Więcej szczegółów znajduje się w dziale „szkoły partnerskie„.

W ramach działalności dydaktycznej Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UMK można wymienić organizację:

Do największych osiągnięć Centrum Chemii w Małej Skali można zaliczyć zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Jednostek Przyrodniczych Kształcenia Pozaformalnego (organizator Instytut Badań Edukacyjnych MEN), wpisanie nas na listę Miejsc Odkrywania Talentów MEN oraz pięć najwyższych wyróżnień młodych naukowców Polskiego Towarzystwa Chemicznego (sekcja dydaktyki chemii).

Łukasz Sporny tel. 793-597-492
dyrektor Centrum Chemii w Małej Skali
e-mail: kontakt@centrumchemii.torun.pl